Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δήμητρα Κοροκίδα στο παρακάτω email:

gotoriowithkorokida@yahoo.gr